กิจกรรมพัฒนาชุมชนในบุรีรัมย์
การพัฒนาผู้ประกอบการและชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับตลาดนักเดินทางไมซ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการในจังหวัด
Year

2021

Client

TCEB

Team

Namo Kiddee

Capabilites

Organiser

Back
Next Project

GRID by PEA 01 Cover

Motion Graphic

MICE 7 Themes

Print Media

MICE Intelligence Outlook

Print Media