การจัด Fam Trip จังหวัดบุรีรัมย์
การออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆ ในบุรีรัมย์ เพื่อพาผู้แทนจากสมาคม องค์กร ไปร่วมเรียนรู้ รวมทั้งการจัดงานเลี้ยงในบรรยากาศพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจ
Year

2021

Client

TCEB

Team

Namo Kiddee

Capabilites

Organiser

Back
Next Project

6 Mega Trends for MICE

Data Visualization

The Impact of MICE

Data Visualization

Tourism Economic Review 01

Print Media